પ્રશ્નોત્તરીના પ્રવાહ -કિશોર દવે

book13નામ : પ્રશ્નોત્તરીના પ્રવાહ

લેખક : કિશોર દવે

પ્રકાશક :
એન. એમ. ઠક્કરની કંપની
140, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ,
મુંબઈ-400 002
ફોન : 91-22-22010633

કિંમત : 100 રૂ.

પૃષ્ઠ સંખ્યા : 164

વિગત : પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા વિવિધ વિષયોનું સામાન્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય એવું એક સુંદર પુસ્તક. આ પુસ્તકમાં શાસ્ત્રો, ભક્તોના ચરિત્રો, ઈતિહાસ, ભૂગોળ, ફિલ્મો, નાટકો, કહેવતો અને રોજેરોજના વિશ્વમાં બનતા બનાવો અને સામાન્ય જ્ઞાન ઉપર આધારિત પ્રશ્નોત્તરીનો તેના ખરા જવાબ સાથે સમાવેશ કરાયો છે.

રીડગુજરાતી પર  : http://rdgujarati.wordpress.com/2006/06/22/kishor-dave/

Advertisements

One response to “પ્રશ્નોત્તરીના પ્રવાહ -કિશોર દવે

  1. The book is really well written on all aspects. Good to read for any age group.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s