નાટકપાત્રનો પ્રવેશ – પ્રવીણસિંહ ચાવડા

bookનામ : નાટકપાત્રનો પ્રવેશ

લેખક : પ્રવીણસિંહ ચાવડા

પ્રકાશક :
ગુર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય
રતનપોળનાકા સામે, ગાંધી માર્ગ
અમદાવાદ-380001
ફોન : 91-79-26564279

કિંમત : 100 રૂ.

પૃષ્ઠ સંખ્યા : 252

વિગત : ટૂંકી ગુજરાતી વાર્તાઓનો સંચય.

રીડગુજરાતી પરનો લેખ : http://rdgujarati.wordpress.com/2006/09/28/rango-ramat/

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s