ગઝલ વિવિક્ષા – ડૉ. રશીદ મીર

bookનામ : ગઝલ વિવિક્ષા

ગઝલકાર : ડૉ. રશીદ મીર

પ્રકાશક :
ધબક પ્રકાશન
155, સબીનાપાર્ક,
આજવા રોડ,
વડોદરા-390 019 ગુજરાત
ફોન : 91-265-2564170

કિંમત : 50 રૂ.

પૃષ્ઠ સંખ્યા : 71

વિગત : ગઝલનું સ્વરૂપ, વિવેચન, વિકાસ અને ગુજરાતી ગઝલની દશા અને દિશા સમજાવતું પુસ્તક.

Advertisements

One response to “ગઝલ વિવિક્ષા – ડૉ. રશીદ મીર

  1. i want pdf file of this book, so plz send me,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s