આસ્થાની આંતરખોજ – અનુ.માવજી કે. સાવલા

bookનામ : આસ્થાની આંતરખોજ

અનુવાદક : માવજી કે. સાવલા

પ્રકાશક :
વનરાજ પટેલ
મીડિયા પબ્લીકેશન
103-4 મંગલમૂર્તિ, કાળવાચોક
જુનાગઢ, ગુજરાત
ફોન : 91-285-2650505

કિંમત : 80 રૂ.

પૃષ્ઠ સંખ્યા : 95

વિગત : ‘એટ્ટીની રોજનીશી’ નામના અંગ્રેજી પુસ્તક પરથી અનુવાદ કરાયેલ સુંદર આત્મકથા.

Advertisements

One response to “આસ્થાની આંતરખોજ – અનુ.માવજી કે. સાવલા

  1. Can you provide online reading of this Novel. Pls…..willing to read it

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s